Duurzaamheid

13-04-2021

Volgens Van Dale betekent duurzaam: Het milieu weinig belastend.                                        De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (tegenwoordig VN-commissie Brundtland) omschrijft duurzame productie als: 'Voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.' Vrij vertaald: de aarde en haar bronnen zo gebruiken dat ook de komende generaties hier nog lang plezier van kunnen hebben.

In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd op de aarde. Mensen putten de natuurlijke bronnen sneller uit dan dat ze zich kunnen herstellen. In een duurzame wereld moeten mens en milieu met elkaar in evenwicht zijn. Beseffen dat we onderdeel zijn van de natuur en er niet los van staan.

Wist je dat de kledingindustrie één van de grootste vervuilers ter wereld is? De lucht-, bodem- en waterverontreiniging door deze industrietak heeft grote gevolgen voor zowel mens, dier als milieu.

Duurzame kleding betekent dat de productie zo weinig mogelijk effect heeft op het milieu, zodat de natuurlijke bronnen niet uitgeput en/of beschadigd raken. Maar naast het productieproces en de keuze voor kledingmateriaal bepalen ook de werkomstandigheden van de arbeiders die de kleding maken of kleding duurzaam is of niet.

Waarom zou je duurzame kleding (moeten) kopen? Net zo vaak kleding kopen als de modetrends wisselen - de zogenaamde 'fast fashion' - is niet goed voor mens, dier en milieu. Fast fashion is meestal goedkope kleding die geen lange levensduur heeft, doordat er meerdere collecties per seizoen worden uitgebracht. De prijs voor deze goedkope productie wordt vaak betaald door het milieu én door (kind)arbeiders die 7 dagen per week minimaal 12 uur per dag moeten werken, geen eerlijk loon verdienen en de arbeidsomstandigheden zijn vaak zo slecht dat dit ten koste gaat van hun gezondheid.

Daarnaast is fast fashion erg belastend voor het milieu, doordat er enorm veel chemicaliën worden gebruikt, fabrieken niet worden gecontroleerd en per kledingstuk komen er duizenden liters water aan te pas. Deze negatieve effecten worden alleen maar verergerd door de grote wegwerpcultuur binnen de fast fashion. Waarom ook niet als het kledingstuk van slechte kwaliteit is en maar een paar euro heeft gekost?

Ik ben echt geen heilige en heb me ook wel eens laten verleiden een onverantwoorde (goedkope) keuze te maken. Maar achteraf was het vaker duurkoop dan goedkoop. Door de slechte kwaliteit was het al na een paar keer dragen kapot, of na een paar keer wassen was de kleur vervaagd of er zaten er ineens kleine gaatjes in de stof en hierdoor belandde het al snel in de afvalbak. Stapje voor stapje leerde ik steeds meer verantwoorde keuzes te maken. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik er bij de aankoop van kleding meer over inzat hoe de arbeiders werden behandeld en betaald dan de impact op het milieu. Maar nu ik weet wat de impact is op het milieu en de dieren, vind ik dat minstens zo belangrijk.

Behalve het produceren van duurzame kleding vind ik het materiaal van de yoga-accessoires minstens zo belangrijk. Daarom zijn de yogamatten en props (yoga-blokken, bolsters, yogariemen etc.) zo veel mogelijk milieuvriendelijk geproduceerd. Al deze producten hebben gemeen dat hun impact op mens, dier en milieu zowel tijdens het productieproces als tijdens hun levenscyclus beduidend kleiner is dan bij niet-duurzame alternatieven. Omdat bij ieder soort materiaal andere milieufactoren een rol spelen, is het lastig om alle materialen 100% duurzaam/milieuvriendelijk te produceren. Een product kan bijvoorbeeld gemaakt zijn van biologisch afbreekbare en recyclebare grondstoffen. Maar het kan ook zijn dat het ene product van biologische teelt is en het ander biologisch afbreekbaar is, of het ene product gemaakt is van gerecycled karton en het ander van recyclebaar plastic. En het kan ook voorkomen dat het materiaal niet biologisch is, maar dat er wel veilige en eerlijke werkomstandigheden zijn voor de arbeiders. Daar ligt het accent dan meer op ethische verantwoordelijkheid dan op milieu-vriendelijke productie. 

Gelukkig zijn er steeds meer kledingmerken die zich bewust zijn van de impact van de kledingproductie op mens, dier en milieu en daarom zijn overgegaan op duurzame en eerlijke productie. Dit geldt tevens voor de fabrikanten van yoga-benodigdheden. Voor velen van ons is het soms best nog lastig te zien of een kledingstuk of product wel of niet milieuvriendelijk en/of eerlijk geproduceerd is om zodoende een verantwoorde keuze te kunnen maken. Yogatique kan je hierbij helpen: alle leveranciers van Yogatique staan garant voor duurzame productie en voor goede werkomstandigheden en een eerlijk loon voor de mensen die hun kleding maken.

Veel (verantwoord) winkelplezier bij Yogatique!